Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Κλινική Χημεία

Υπεύθυνη Ειδίκευσης:

Ευρύκλεια Λιανίδου, Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας - Κλινικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Από την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019 δεν προκηρύσσονται θέσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Χημείας στην Κλινική Χημεία διότι ο νέος νόμος για τα μεταπτυχιακά απαιτεί συμμετοχή κατά 80% των διδασκόντων από το οικείο Τμήμα, κάτι που δεν ήταν εύκολο να καλυφθεί στο δικό μας Τμήμα. Αντίθετα ενισχύει την ίδρυση Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών. 

Στα πλαίσια αυτά καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα "Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική" το οποίο οργανώνεται από τα Τμήματα Βιολογίας, Χημείας, Νοσηλευτικής και Ιατρικής του ΕΚΠΑ. (http://kb-md.biol.uoa.gr/)