Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Κλινική Χημεία

Υπεύθυνη Ειδίκευσης:

Ευρύκλεια Λιανίδου, Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας - Κλινικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών